ĐĂNG KÝ NHẬN THÔNG TIN DỰ ÁN

PHÒNG KINH DOANH HUTTONS VN 

0909 211 066

Địa Chỉ : P03.02 Tầng 3 – The Oxygen, 628C Xa Lộ Hà Nội, P. An Phu, Quận 2 Thành phố Hồ Chí Minh
Chúng tôi rất cẩn trọng trong việc chuẩn bị tài liệu này, tuy nhiên chúng tôi sẽ không đảm bảo tính chính xác hoặc không chịu trách nhiệm pháp lý cho bản thông tin và các đặc điểm kỹ thuật này. Chủ đầu tư có quyền thay đổi những thông tin liên quan đến dự án hoặc bất kỳ những phát sinh nào theo yêu cầu hoặc sự chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền

PROJECT TEAM

SAMUEL ÂN
PROJECT IC

0772 717 107

CHLOE TRẦN
PROJECT GROUP LEADER

0988 281 597

DAVIS SƠN
PROJECT GROUP LEADER

0908 199 262